Οδηγός Εγκατάστασης & Χρήσης

Η Υπηρεσία εξ’ αποστάσεως διερμηνείας παρέχεται δωρεάν από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Η χρέωση δεδομένων (data) για τη χρήση της εφαρμογής και την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο και το πρόγραμμα του παρόχου σας. 

Σε περίπτωση κωλύματος κατά την εγκατάσταση ή λειτουργία της εφαρμογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με email στο eik.dierminia@idrimakofon.gr 

Οδηγός Εγκατάστασης για android

Οδηγός Εγκατάστασης για iOS (iphone)

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής

Η Υπηρεσία εξ’ αποστάσεως διερμηνείας παρέχεται δωρεάν από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Η χρέωση δεδομένων (data) για τη χρήση της εφαρμογής και την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο και το πρόγραμμα του παρόχου σας. 

Σε περίπτωση κωλύματος κατά την εγκατάσταση ή λειτουργία της εφαρμογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με email στο eik.dierminia@idrimakofon.gr